درباره

دکتر مریم طالبی

روان درمانگر، کوچ رواندرمانی، پژوهشگر، مدرس و هیات علمی دانشگاه. عضو انجمن روانشناسی جمهوری اسلامی ایران به شماره 3633 حدودا 10 سال است که در حوزه روان درمانی پویشی، شناخت درمانی، طرحواره درمانی، ذهن آگاهی فعالیت می کنم

  • فارغ التحصیل رتبه اول دوره دکتری روانشناسی دانشگاه تربیت مدرس و عضویت در بنیاد ملی نخبگان و دفاتر استعدادهای درخشان
  • فارغ التحصیل دوره کارشناسی ارشد روانشناسی خانواده درمانی دانشگاه شهیدبهشتی
  • فارغ التحصیل دوره کارشناسی روانشناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبایی